Microsoft Access

   
Délka kurzu: 4 dny
Software: Microsoft Access 2000 CZ, Microsoft, USA
Naučíte se: Základy práce s databázemi  - návrh a tvorba tabulek, formulářů, tiskových sestav a dotazů
Určeno pro: Základy práce ve Windows v rozsahu kurzu "Windows"

1. den 2. + 3. den 4. den
- Uživatelské prostředí
- Co to je databáze
- Návrh tabulky
- Vkládání a editace dat v tabulkovém listu a ve formuláři
- Primární klíč a indexy
- Formuláře - úprava, vlastnosti, vkládání výpočetních polí
- Vazby mezi tabulkami - definice standartních vazeb, vícetabulkové formuláře
- Výstupní sestavy - návrh, úprava
- Vypočtená pole
- Tisk štítků
- Vícetabulkové sestavy
- Dotazy - definice výběrových kritérií
- Stanovení pořadí záznamů, dotazy s parametry
- Výpočtové a akční dotazy
- Import a export dat, zpřístupnění tabulek
- OLE objekty