Corel Draw

   
Délka kurzu: 3 dny
Software: Corel Draw 9, Corel, Canada
Naučíte se: Používat jeden z nejrozšířenějších grafických editorů
Výchozí znalosti: Základy práce ve Windows v rozsahu kurzu "Windows"

1. den 2. den 3. den
-Seznámení s prostředím Corel Draw
- Práce se soubory
- Kreslení úseček, lomených čar a křivek
- Kreslení základních obrazců
- Práce s textem - vytvoření a úprava textového objektu
- Výběr a změna umístění objektů
- Protahování, zrcadlení, zešikmení a rotace objektů
- Barvy a výplně
- Speciální efekty
- Příprava k tisku
- Další možnosti Corel Draw